gradbeništvošportni objektivulkanizerstvo, avtopralnica, bencinski servis

Prevzem, predelava in prevoz gradbenih odpadkov

Na podlagi prejetih dovoljenj Agencije Republike Slovenije za okolje družba GOKOP d.o.o. izvaja dejavnosti s področja ravnanja z odpadki za katera je usposobljena in dobro opremljena in sicer:
  • Predelava gradbenih odpadkov na lokaciji obrata Dogoše in na gradbiščih naročnikov Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov št.35472-94/2007-8 z veljavnostjo do 31.12.2013. Družba je vpisana v evidenco predelovalcev odpadkov pri Agenciji RS za okolje pod št. 127
  • Prevoz gradbenih odpadkov na podlagi operativnih potreb.Potrdilo o vpisu družbe v evidenco prevoznikov odpadkov št.35470-52/2007-2 z veljavnostjo do 11.06.2001. Družba je vpisana v evidenco prevoznikov odpadkov pri Agenciji RS za okolje pod št. 512 Predmetno področje podrobneje opredeljuje Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.list RS št.34/08), krovno pa Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS št. 41/04, 20/06 in 70/08). Predelani reciklirani agregati so pod rednim nadzorom notranje kontrole proizvodnje z lastnim in pogodbenim akreditiranim laboratorijem Podjetje razpolaga s Certifikatom o skladnosti sistema kontrole proizvodnje in nadzora nad njo št. 1494-CPD-0606 izdan s strani CO Aktim.
Prevoz gradbenih odpadkov
   
Kje se nahajamo:
Predelovalni center gradbenih odpadkov
Ulica Anice Černejeve 6
2000 Maribor

Naročila za dobavo betona
Tel:
+386(2)460-52-43; GSM: +386(41)723-333
Fax: +386(2)460-52-42
E-pošta: tehtnica@gokop.si 
 
   
Prodaja
Tel: +386(2)460-52-40; +386(51)618-278
Fax: +386(2)460-52-42
E-pošta: sabina.gaber@gokop.si

Vodja dejavnosti
Tel:
+386(2)460-52-44; GSM: +386(41)723-333
Fax: +386(2)460-52-42
E-pošta: info@gokop.si

Vodja notranje kontrole proizvodnje
Tel: +386(2)460-52-45; GSM: +386(41)318-235
Fax: +386(2)460-52-42
E-pošta: beno.mlakar@gokop.si
 
Copyright 2009 Gokop d.o.o. - vse pravice pridržane | web design: Conectivia