gradbeništvorestavracijašportni objektivulkanizerstvo, avtopralnica, bencinski servistrgovina

Ceniki  2016


Cenik je veljaven od 01.09.2016 do preklica in izračunan na podlagi cen vhodnih materialov, delovne sile in energetskih virov. V cenah ni zajet DDV, ki se obračunava po veljavni stopnji na dan dobave materialov in-ali opravljanja storitev. Vse dobave po tem ceniku potekajo izključno po naših splošnih prodajnih in dobavnih pogojih ( SPDP ) in v skladu s pozitivno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

1. Sveže betonske mešanice


Naročila za dobavo svežih betonskih mešanic: najkasneje do 14 ure predhodnega delovnika. Naročila za avto črpalke: najmanj 24 ur pred željeno dobavo. Proizvodnja in dobava betonskih mešanic poteka skladno s slovenskim standardom SIST EN 206 ter SIST 1026. Kontrola proizvodnje betona je certificirana - CERTIFIKAT NOTRANJE KONTROLE PROIZVODNJE REG2 - 0008 - 01 - ZGPro - 20 - B. Cene svežih betonskih mešanic fco betonarna so formirane ob konsistenci betona S3 oz.F4 in pri dobavah v rednem delovnem času proizvajalca (pon.-pet. 7,00-17,00; sob. 7,00-14,00). Dobava betona izven rednega delovnega časa proizvajalca se zaračuna kot dodatna storitev po točki 5. tega cenika. Betonske mešanice izbira naročnik ob naročilu, s čemer prevzema odgovornost za pravilnost naročila tako s tehničnega kottehnološkega vidika. Za svoje proizvode betonskih mešanic trdnostega razreda nad C 12/15 je proizvajalec dolžan kupcu i zdati izjavo o skladnosti proizvodov, ki v primeru predaje blaga vključno s storitvijo - transportom in-ali črpanjem opredeljuje skladnost proizvodov na mestu vgradnje, medtem ko pri lastnem transportu dobavitelja opredeljuje skladnost na mestu predaje sv. betonskih mešanic na betonarni proizvajalca.

1.1. TRANSPORTNI BETONI  skladno s SIST EN 206 ter SIST 1026
BETONI  frakcije do 31,5 mm ( D max 32 ) BETONI frakcije do 16 mm ( D max 16 )
 Oznaka sestava Trdnostni razred, stopnja
izpostavljenosti, ostale
lastnosti
 EUR/m3  Oznaka sestava Trdnostni razred, stopnja
izpostavljenosti, ostale
lastnosti
 EUR/m3
           
10401 C8/10 X0 Cl0,2 39,77 10301 C8/10, X0 Cl0,2 41,75
15401 C12/15 X0 Cl0,2 42,35 15301 C12/15 X0 Cl0,2 44,37
20451 C16/20 X0 Cl0,2 47,64 20351 C16/20 X0 Cl0,2 48,36
25451 C20/25 XC1 Cl0,2 50,20 25351 C20/25 XC1 Cl0,2 51,00
30453 C25/30 XC1;Cl0,2 51,53 30353 C25/30 XC1 Cl0,2 52,30
30451 C25/30 XC2 Cl0,2  PV-I 52,83 30351 C25/30 XC2 Cl0,2 PV-I 53,59
37451 C30/37 XC3/XD1 Cl0,2 PV-I 54,28 37351  C30/37 XC3/XD1 Cl0,2 PV-I 55,04
37470 C30/37 XC4/XD2 Cl0,2 PV-II 56,85 37370 C30/37 XC4/XD2 Cl0,2 PV-II 57,66
           
           
1.2.                                                                     CEMENTNI BETONI  ZA ESTRIH do 8 mm
25201 DC 400 58,18 30201 DC 500 64,23
CEMENTNA MALTA ZA ESTRIH do 4 mm  
20101 DC 350 57,76      

2. Posebne betonske mešanice


Za betone posebnih lastnosti skladno s SIST EN 206-1 ter SIST 1026 ter ostale betone, ki niso navedeni v točki 1 tega cenika pripravimo ponudbo posebej za naročnika na podlagi povpraševanja in podanih pisnih zahtev s strani naročnika in - ali projektanta.

3. Prevoz betona

ZVCP (70čl.) obravnava področje omejitve skupne mase in osne obremenitve in s tem posledično količino ( prostornino ) transportiranega betona s
prevoznim sredstvom z agitatorjem - avtomešalcem, zato velja naslednje:
Dovoljena količina betona prepeljana s triosnim avtomešalcem znaša 5,5 m3, štiriosnmim avtomešalcem pa 7,5m3.
Dovoljena količina betona prepeljana z avtomešcem z nameščeno črpalko za beton znaša 3,5m3.
V primeru, da znaša količina transportiranega betona manj kot 5 m3, se zaračuna prevoz količine transportiranega betona 5 m3. V ceno betona vračunan čas praznenja avtomešalca po prihodu na gradbišče znaša 5 min/m3 dobavljenega betona. Prekoračitev omenjenega časa praznjenja avtomešalca vsled krivde naročnika ali njegovega izvajalca se zaračuna kot stojnina oz. dodatna storitev po točki 5.cenika

Šifra Relacija v km EUR/m3 Šifra Relacija v km EUR/m3
5610001 0 - 5. 8,93 5610006 26-30. 17,71
5610002 6 - 10. 9,98 5610007 31-35. 19,02
5610003 11 - 15. 11,47 5610008 36-40. 21,02
5610004 16 - 20. 13,26 5610009 41-45. 22,87
5610005 21 - 25. 15,27 5610010 46-50. 24,72

4. Črpanje betona

Vse cene veljajo v primeru polne tehnične zmogljivosti črpalke. V primeru okvare črpalke ne odgovarjamo za morebitne posledice. Za primeren prostor za postavitev in po končanem delu pranje črpalke poskrbi naročnik v okviru gradbišča v skladu s SPDP. Pri zastoju črpanja vsled krivde naročnika ali njegovega izvajalca se za vsakih pričetih 30 min neobratovanja črpalke zaračuna stojnina kot dodatna
storitev po točki 5. tega cenika. Kot dodatna storitev po točki 5. tega cenika se obračunavajo tudi premiki črpalke na gradbišču. Črpanje
malih količin betona do vključno 7 m3 ima enotno ceno.

ČRPANJE BETONA
S ČRPALKO Z AGITATORJEM fi= 100 mm
PREMIK IN POSTAVITEV ČRPALKE
S ČRPALKO Z AGITATORJEM fi= 100 mm
Šifra Količina v m3 EUR/m3 Šifra Vrsta EUR/km 
5610017 do 10 84,00 5610021  dosega do 24 m 1,04
5610018 nad 10 - 50.  8,40  5610022  dosega do 36 m 1,22
5610019 nad 50 - 100. 6,33  5610023 dosega nad 36 m 1,45
5610020 nad 100 5,76      
Z MOBILNO SAMOSTOJNO ČRPALKO fi=125 mm  Z MOBILNO SAMOSTOJNO ČRPALKO fi=125 mm
Šifra Količina v m3 EUR/m3 Šifra Vrsta EUR/km
5610024 do 50 7,55 5610032 dosega do 36 m 1,48
5610025 nad  50 - 100. 7,23      
5610026 nad 100 - 150. 6,88      
5610027 nad 150 - 200. 6,55      
5610028 nad 200 - 250. 6,18      
5610029 nad 250 - 300. 5,88      
5610030 nad 300 - 350. 5,62      
5610031 nad 350 - 400. 5,15      

5. Doplačila za dodatne storitve


Kemijski dodatki za zimsko betonažo (in ostali dodatki betonu, katerih uporaba se obračunava po dejanskih stroških) se dodajajo po nalogu naročnika. Vsi dodani dodatki ne odvezujejo odgovornosti naročnika in-ali njegovega izvajalca za pravilno in pravoč. nego betona.

Šifra Vrsta doplačila  EM  EUR 
  Delo betonarne izven rednega delovnega časa proizvajalca     
4640001 Delo betonarne po 17,00 uri oz. v soboto po 14,00 uri ura 56,78 
4640002 Delo betonarne po 21,00 uri oz. v soboto po 18,00 uri ura 115,08
4640003 Delo betonarne ob nedeljah in praznikih ura 170,35
  Storitve avtomešalcev in avtočrpalk    
5610011 Premik prevoznega sredstva z agitatorjem km 0,95
5610012 Stojnina avtomešalca na gradbišču za vsakih pričetih 30 min ura 18,92
5610013 Doplačilo za prevoz v hribovitih predelih in po slabih cestiščih m3 / km 0,47
5610014 Stojnina črpalke po krivdi naročnika za vsakih pričetih 30 min ura 26,50
5610015 Prestavitev črpalke na gradbišču premik 13,52
5610016 Uporaba dodatnih podaljškov za črpanje in transport betona m3 / m1 0,24
  Storitve na betonarni    
4640004 Ogrevanje v zimskem času : predvidoma 15. nov. - 15. mar. m3 2,84
4540036 Dodatek za zimsko betonažo za C 8 / 10 m3 1,58
4540037 Dodatek za zimsko betonažo za C 12 / 15 m3 2,30
4540038 Dodatek za zimsko betonažo za C 16 / 20 m3 3,08
4540039 Dodatek za zimsko betonažo za C 20 / 25 m3 3,47
4540040 Dodatek za zimsko betonažo za C 25 / 30 m3 3,90
4540041 Dodatek za zimsko betonažo za C 30 / 37 m3 4,18
4540042 Dodatek za zimsko betonažo za C 35 / 45 m3 4,56
4540043 Dodatek hiperplastifikator kg po dej. str.
4540044 Doplačilo za dodatni cement kg po dej. str.
4540045 Doplačilo za dodano mikroarmaturo v betonu kg po dej. str.
4640005 Pranje AM oz. AČ na lokaciji prodajalca, člen 3.3. SPDP vozilo 11,38
4640006 Ročno dodajanje komponent betonu ura po dej. str.
4640007 Prevzem in predelava ostanka betona v lasti naročnika m3 14,20

6. Gramozi in reciklirani agregati


Proizvodnja agregatov poteka skladno s slovenskimi standardi SIST EN 12620 ter SIST EN 13242. Kontrola proizvodnje je certificirana - CERTIFIKAT O SKLADNOSTI SISTEMA KONTROLE PROIZVODNJE IN NADZORA NAD NJO 1494-CPD-0606. Prodajne cene za agregate veljajo "fco naloženo na separaciji oz.predelovalnem centru GO". Prodaja materiala se vrši s tehtanjem, pri čemer se tehtanje ne zaračunava posebej. V primeru lastnega prevzema kupec prevzame material količinsko in kvalitetno na separaciji, kasnejših reklamacij ne upoštevamo. Proizvajalec izda za svoje proizvode agregatov označenih z oznako CE izjavo o skladnosti proizvoda.

Šifra (prost.teža v t/m3) Vrsta materiala EUR/t Šifra (prost.teža v t/m3) Vrsta materiala EUR/t
GRAMOZNI AGREGATI - PRANI GRAMOZNI AGREGATI - DO / DROBLJENI
4520001 ( 1,70 ) 0,1 - 4,0 mm ( CE ) 12,05 4520005 ( 1,66 ) 0 - 4,0 mm  11,95
4520002 ( 1,53 )  4,0 - 8,0 mm ( CE ) 9,38 4520006 ( 1,72 ) 0 - 16,0 mm 7,96
4520003 ( 1,50 )  8,0 - 16,0 mm ( CE ) 6,86 4520007 ( 1,77 ) 0 - 31,5 mm ( CE )  6,84
4520004 ( 1,53 )  16,0 - 31,5 mm ( CE ) 6,27   RECIKLIRANI AGREGATI  
      4530001 ( 1.65 ) Betonski 0-63 mm ( CE )  5,80
  GRAMOZNI AGREGATI - NEPRANI   4530002 ( 1.42 ) Mešani 0-63 mm ( CE ) 2,64
4520009 ( 1,65 ) 31,5 - 100 mm  3,80 4530003 ( 1.57 ) Bitumenski. 0-63 mm ( CE ) 5,31
4520010 ( 1,65 )  nad 100 mm 2,48   STORITVE   
        4620001 Tehtanje  0,54

7. Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo


Prevzem gradbenih odpadkov se izvaja na osnovi pridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja Agencije Republike Slovenije za okolje za predelavo gradbenih odpadkov. Vse skupine gradbenih odpadkov, ki jih družba prevzema v predelavo so iz skupine nenevarnih odpadkov. Vrsta prevzetega gradbenega odpadka se določi ob prevzemu na prevzemnem platoju predelovalnega centra, količina pa na osnovi tehtanja na mostni tehtnici, kar se posebej ne zaračunava.

Šifra Vrsta prevzetega gradbenega odpadka  Klasif.št.odpadka EUR/t 
4130001 Beton, opeka in keramika brez primesi železa, lesa, plastike, zemlje, .. 17 01 07 2,73
4130002 Bitumenske mešanice 17 03 02 2,37
4130003 Zemlja s kamenjem 17 05 04 2,11
4130004 Čisti zemeljski izkop 17 05 06 1,77
4130005 Mešani gradbeni odpadki in ruševine s primesmi - kontaminanti do 10% 17 09 04 5,34
4130006 Armirani beton in beton potreben pikiranja 17 01 01 9,47
4130007 Beton 17 01 01 2,37
4130008 Opeka 17 01 02 2,73
4130009 Ploščice, keramika in strešna opeka 17 01 03 2,73
4130011 Tolčenec izpod železniških tirov in pragov 17 05 08 2,37
4130012 Gradbeni material na osnovi gibsa 17 05 02 10,12
     


8. Prevoz razsutih materialov

NOSILNOST do 16 ton NOSILNOST od 16 - 25 ton
Šifra Razdalja v km do EUR/t Šifra Razdalja v km do EUR/t
5630001  0,5  0,70 5630028  0,5 0,60
5630002 1,0 0,87 5630029  1,0 0,73
5630003  2,0 1,03 5630030  2,0 0,86
5630004 3,0 1,21 5630031  3,0 1,07
5630005  4,0 1,43 5630032  4,0 1,25
5630006  5,0 1,64 5630033  5,0 1,48
5630007  6,0 1,81 5630034  6,0 1,60
5630008  7,0 1,96 5630035  7,0 1,74
5630009  8,0 2,13 5630036  8,0 1,89
5630010  9,0 2,30 5630037  9,0 2,05
5630011  10,0 2,48 5630038  10,0 2,18
5630012 12,0 2,78 5630039  12,0 2,42
5630013 14,0 3,06 5630040  14,0 2,68
5630014 16,0 3,30 5630041  16,0 2,91
5630015 18,0 3,58 5630042  18,0 3,12
5630016 20,0 3,78 5630043  20,0 3,34
5630017 22,0 4,04 5630044  22,0 3,55
5630018 24,0 4,25 5630045  24,0 3,78
5630019 26,0 4,52 5630046  26,0 3,99
5630020 28,0 4,73 5630047  28,0 4,19
5630021 30,0 4,97 5630048  30,0 4,43
5630022 35,0 5,54 5630049  35,0 4,85
5630023 40,0 5,90 5630050  40,0 5,24
5630024 45,0 6,40 5630051  45,0 5,64
5630025 50,0 6,86 5630052  50,0 5,99
5630026 Vsak naslednji kilometer km 0,12 5630053  Vsak naslednji kilometer km 0,12
Šifra Urna postavka EUR/uro Šifra Urna postavka EUR/uro
5630027 Kamion do 16 t 34,09 5630054 Kamion do 25 t 40,08

9. Storitve z gradbeno mehanizacijo


Šifra Vrsta stroja EUR/uro Šifra Vrsta stroja EUR/uro
  BAGER     NAKLADALEC do 3m3  
5650001 KOMATSU 350 PC 75,00 5650018 LIEBHERR 507 30,00
5650002 KOMATSU PW 180 45,00 5650025 CATERPILLAR 950 G 55,00
5650003 + hidrav. škarje 70,00   NAKLADALEC nad 3m3  
5650004 + hidrav. kladivo 70,00 5650026 CATERPILLAR 966 G 65,00
5650005 KOMATSU 340 PC 75,00   BULDOŽER  
5650008 CATERPILLAR 323 DLN 60,00 5650029 CAT D5 M 65,00
5650009 + hidrav. šlarje  75,00 5650034 KOMATSU D61EXL-15 75,00
5650010 + hidrav. kladivo 75,00   VALJAR  
5650011 CATERPILLAR 323 DS 60,00 5650030 HAMM 18 t 45,00
5650012 + hidrav. škarje 75,00 5650031 VIBROMAX 25,00
5650013 + hidrav. kladivo 75,00   VIBROPLOŠČA  
      5650020 WACKER DPU 4045 H 25,00
      5650036 AMMANN 25,00
5650014 CATERPILLAR 323 DL 60,00   DEMPER  
5650015 + hidrav. škarje 75,00 5650022 ASTRA 30t 70,00
5650016 + hidrav. kladivo 75,00   MOBILNI DROBILEC  
5650017 HYUNDAI 290 LC3 67,10 5650024 SBM 200,00
5650033 HYUNDAI 290 LC3     SELITEV STROJEV  
- ( z dolgo roko 19,5 m ) 90,00 5650027 Kamion s priklopnikom 30t 55,00
  MINI BAGER   5650028 Kamion s priklopnikom 40t 120,00
5650019 KOMATSU PC 78 MR40,00 40,00   KOMBINIRKA  
5650037 CATERPILLAR 303C CR 35,00   Rovokopač - TEREX 38,00
5650038 +hidrav.kladivo 45,00      
           
                                                                                                                                                                                         
Cenik 2016 velja od 01.09.2016
S tem datumom preneha veljavnost cenika z dne 01.01.2015

SPLOŠNI PRODAJNI IN DOBAVNI POGOJI ( SPDP )

1. VELJAVNOST IN UPORABA POGOJEV POSLOVANJA

1.1. Ti Splošni prodajni in dobavni pogoji ( v nadaljevanju SPDP ) imajo veljavo pogodbe in veljajo tudi v primeru, ko prodajalec v okviru tekočih poslovnih povezav pri vseh kasnejših pogodbah posebej ne navaja SPDP, razen če ni v posameznih primerih drugače dogovorjeno v pisni obliki.

1.2. Naši predračuni in ponudbe so proste in neobvezujoče tako za kupca kot za prodajalca.

1.3. Prenehanje valjavnosti SPDP kot tudi uporaba posameznih pogojev naročnika ni možna, razen v primerih , ko so s strani prodajalca delno ali v celoti pisno potrjeni pogoji naročnika.

1.4. Pri pogodbenih partnerjih se skupaj z SPDP uporablja tudi pozitivna zakonodaja v Republiki Sloveniji.


2. DOBAVA IN ZMOGLJIVOST

2.1. Dovoz do kraja dobave oz. opravljanja storitev mora biti primeren za vozila skupne mase 38 ton, v nasprotnem primeru odgovarja naročnik za vso iz izvedbe naročila izhajajočo škodo. Naročnik je dolžan urediti vsa morebitna dovoljenja za uporabo dostopnih cest, zagotoviti zaščito pred vsemi škodljivimi vplivi ter zagotoviti na svoje stroške čiščenje cestišča, dostopov in poti.

2.2. Za dogovorjene dobave blaga in - ali storitev in zmogljivostne pogoje v primeru nemoči vpliva prodajalca in - ali vpliva višje sile na ciklus proizvodnje blaga in - ali storitev prodajalec ne odgovarja. Še posebej ne odgovarja v primeru, ko je izmerjena zunanja temperatura pri prodajalcu nižja od 0oC oz. višja od +30oC. V teh primerih se podaljša čas dobave skladno z vzrokom, ki povzroči nezmožnost izdobave. V primeru izpada proizvodnje prodajalec ni zavezan iskati drugega dobavitelja za izpolnitev naročnikovih naročil.

2.3. Za naročene količine, ki niso v celoti prevzete zaradi odpovedi naročnika po že izvršeni dobavi lahko prodajalec :
- zaračuna za dobavljene in s strani naročnika prevzete količine ceno po ceniko oz. po dogovorjeni ceni
- zaračuna za naročene dobavljene in s strani naročnika ne prevzete količine ceno po ceniku oz. po dogovorjeni ceni
- zaračuna za naročene dobavljene in s strani naročnika ne prevzete količine vse stroške v zvezi s predelavo gradbenih odpadkov ( velja za betonske mešanice ).

2.4. Prodajalec si pridržuje pravico izdobaviti betonske mešanice enake vrste betona druge skupine  certificirane proizvodnje ( T1 ) v primeru razpoložljivosti določenih osnovnih surovin na trgu.

2.5. V primeru, da dobavo blaga in - ali storitev iz kateregakoli razloga odpove naročnik, je dolžan o tem obvestiti  prodajalca v pisni obliki najmanj 5 ur uradnega delovnega časa pred naročeno dobavo, sicer mu sme prodajalec  zaračunati vse morebitne stroške, ki so nastali z že izvedeno organizacijo dobave. Izjemoma je možna odpoved naročila v krajšem času v primeru, ko je onemogočen prevzem blaga in - ali storitev zaradi vremena ali drugih razlogov, ki jih oceni prodajalec kot objektivne razloge.

2.6. V primeru, da naročnik - kupec ne prevzame blaga sam, se smatra da so podpisniki dobavnic in - ali prevoznic na gradbišču, na mestu nakladanja ali na kraju opravljanja storitev pooblaščenci naročnika za prevzem blaga, ter je kot tako blago in - ali storitev predano naročniku.


3. DOBAVA, ČRPANJE IN PREDAJA BETONSKIH MEŠANIC

3.1. Upravljalci avtomešalcev in avtočrpalk so odgovorni le za obratovanje avtomešalcev in avtočrpalk. Za gradbeno - tehnično, tehnološko in strokovno vgradnjo betonskih mešanic je izključno odgovoren naročnik in njegov izvajalec del. naročnik oz. njegov izvajalec sta izključno odgovorna za pravilno in pravočasno nego dobavljenega betona tudi v primeru naročila uporabe dodatka za zimsko betoniranje ali drugih dodatkov.

3.2. Ko sveža betonska mešanica pripravljena po tehnologiji proizvajalca zapusti cev prodajalčeve avtočrpalke ali lijak avtomešalca se smatra, da je beton v dogovorjeni kvaliteti predan naročniku. Če je želja naročnika, da je potrebno beton na gradbišču transportirati do mesta vgradnje na način, ki zahteva spremembo sestave betonske mešanice po tehnologiji proizvajalca, se v cilju izdobave betona naročene kvalitete naročnik zaveže prevzeti dodatne stroške proizvajalca povezane s spremembo recepture po točki 5. cenika prodajalca ( dodatki betonu, dodatni cement, .. )

3.3. Pri uporabi avtočrpalke je dolžan naročnik zagotoviti potrebno količino cementa za pričetek črpanja ( cca 50 - 100 kg ). Naročnik je dolžan zagotoviti na svoje stroške prostor za postavitev in delo avtočrpalke, ter prostor za pranje avtomešalcev in avtočrpalke, ki so izvajali naročeno storitev v okviru gradbišča, sicer mu je prodajalec upravičen zaračunati stroške pranja na svoji lokaciji in vse ostale stroške povezane z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem gradbenih odpadkov.


4. REŠEVANJE REKLAMACIJ

4.1. Kupec je dolžan opraviti vizualni pregled kvalitete in količine blaga in - ali storitev.V primeru raklamacij kvalitetete ali količine blaga in - ali storitev, poda kupec pisno reklamacijo na naslov Vodja kontrole proizvodnje družbe GOKOP z  vsemi pisnimi dokazili o neskladnosti dobavljenega proizvoda ter kontaktno osebo, kateri bo podan pisni odgovor na podano reklamacijo. Kasnejši ugovori kvalitete in količine so dopustni le v primeru in na način, ki jih določa ZOR.


SPDP veljajo od 01.01.2015


Copyright 2009 Gokop d.o.o. - vse pravice pridržane | web design: Conectivia